Usługi przeciwpożarowe – systemy sygnalizacji pożarowej

Firmy zajmujące się usługami przeciwpożarowymi zatrudniają specjalistów posiadających specjalne uprawnienia. Wszystko po to, by sprawnie i rzetelnie wykonywali swoje zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zajmują się przede wszystkim kontrolą sprzętu gaśniczego, legalizacją gaśnic, a także przeprowadzają szkolenia z zakresu przeciwpożarowego. Oprócz tego sporządzają plany ewakuacji i opracowują scenariusze pożaru. Wszystko po to, by osoby znajdujące się w danym obiekcie czuły się pewnie, a przede wszystkim by wyeliminować zagrożenie utraty zdrowia lub życia w przypadku wybuchu pożaru.

Usługi instalacyjne systemów przeciwpożarowych

Usługi przeciwpożarowe Warszawa obejmują również instalację systemów i zabezpieczeń. Systemy sygnalizacji pożarowej wykrywają zagrożenie i sygnalizują o nim. Są opracowane indywidualnie do danego obiektu, z uwzględnieniem ekonomiczności oraz skuteczności. Prace wykonywane są kompleksowo i obejmują projektowanie, wykonanie oraz późniejszy serwis. Systemy sygnalizacji powinny być zastosowane w:

  • Budynkach handlowych
  • Wysokokondygnacyjnych
  • Kinach
  • Teatrach
  • Lokalach gastronomicznych
  • Salach sportowych
  • Szpitalach

Dodatkowo, takie systemy znajdują swoje zastosowanie w zakładach pracy, zatrudniających ponad 100 osób lub w budynkach noclegowych, zapewniających ponad 50 miejsc, jak również na dworcach i w bankach. Zakres ochrony może być całkowity lub strefowy. O konieczności wyposażenia obiektów w taki system stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadania systemu sygnalizacji ppoż

System sygnalizacji zakładany jest w celu szybkiego wykrywania pożaru. Takie rozwiązanie pozwala w sposób dostateczny przygotować się do ewakuacji budynku. Automatyczne uruchomienie alarmu tuż po wykryciu dymu lub płomienia oraz przekazanie sygnału do Straży Pożarnej gwarantuje szybką reakcję i opanowanie pożaru w początkowej jego fazie. System sygnalizacji skupia się w centrali, która steruje poszczególnymi elementami instalacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *