Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Prowadzenie działalności dotyczącej transportu drogowego, podobnie jak w przypadku wielu innych dziedzin gospodarki, podlega regułom i przepisom prawnym określającym wymagania merytoryczne stawiane wobec przedsiębiorców. Do podstawowych wymagań należą określone przez Parlament Europejski wytyczne, które stanowią, że w każdym przedsiębiorstwie związanym z transportem, przynajmniej jedna z zarządzających osób musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Kwestią, która często budzi wątpliwości, jest określenie, kto konkretnie powinien taki certyfikat posiadać. W pierwszej kolejności wykluczyć można bezpośrednich pracowników tego typu firm – kierowców. Zgodnie z przepisami, Certyfikat Kompetencji Zawodowych posiadać musi osoba decyzyjna, mająca wpływ na działania przedsiębiorstwa oraz mogąca podejmować czynności prawne. Również sam profil firmy jest jasno określony – jest to świadczenie usług w zakresie krajowego lub międzynarodowego zarobkowego transportu rzeczy lub osób, za pomocą pojazdu o łącznej masie powyżej 3,5 tony. Od tej reguły istnieją wyjątki – z posiadania certyfikatu zwolnione są między innymi przedsiębiorstwa zajmujące się transportem sanitarnym, medycznym oraz pocztowym.

Organizatorem egzaminu jest Instytut Transportu Samochodowego. Ma on część testową (odpowiedzi wielokrotnego wyboru) i pisemną, a uczestnicy podzieleni są na dwie grupy – przewoźnicy którzy posiadają udokumentowane doświadczenie jako szefowie firm, oraz ci, którzy nie pełnili tego typu funkcji. Kandydaci z drugiej grupy w swoim egzaminie znajdą dodatkowe pytania dotyczące problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.
Pytania na egzaminie dotyczyć mogą szerokiego zakresu wiedzy – prawa (handlowe, cywilne, pracy, finansowe) oraz finansów i zagadnień związanych z bezpieczeństwem na drodze, a także wymaganymi standardami pojazdów. Ponieważ zagadnienia dotyczą specjalistycznej wiedzy, kandydaci często wybierają kurs na certyfikat kompetencji zawodowych. Dzięki niemu mogą skorzystać z wyselekcjonowanych materiałów szkoleniowych, testów oraz dowiedzieć się jakie pytania szczególnie często padają podczas egzaminów. Ten sposób przygotowań daje najwyższe szanse na pomyślne i bezstresowe zdanie testu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *